ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝึกลูกให้เป็นมังกร

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไขความลับสุดยอดวิธีการฝึกเด็กให้เก่ง ให้ดี ให้มีคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาและสุภาษิตจีน
ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง!
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-23 01:11
2018-07-18 01:13
2017-09-06 01:11
2017-01-26 14:01