ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิถีแห่งสามก๊ก ฉบับ “ยอดคนทำงาน” และ “องค์กรแห่งความสุข”

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"มีคำกล่าวสืบต่อกันมาว่า “อย่าคิดริการใหญ่ หากยังไม่ได้ศึกษาสามก๊กอย่างถ่องแท้เสียก่อน”
ด้วยล้วนเป็นเรื่องจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ กุศโลบาย การบริหารจัดการ
รวมถึงเป็นทั้งศิลปะและวิทยาการอันสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่ตกยุคสมัยเลย
รับรองว่าบางคนเพียงแค่พลิกความคิดเล็กน้อยก็สามารถสำเร็จการใหญ่ได้แน่นอน
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-01 01:13
2018-08-23 01:12
2018-07-13 01:13
2018-07-05 01:12
2017-09-16 01:13
2017-09-06 01:11
2017-08-26 01:14
2017-02-27 09:53