ข้อมูล eBook

ชื่อ: เพลงภูต

ผู้แต่ง: นิดา

สำนักพิมพ์: กรีนปัญญาญาณ

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

...จากลัทธิซาตานอันน่าสะพรึงกลัว นำไปสู่การสับเปลี่ยนวิญญาณระหว่างคนเป็นกับคนตาย...แล้วคนที่ยังอยู่จะรอดหรือไม่? ติดตามพร้อมกันได้แล้วในเล่ม...

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-19 01:11
2018-07-07 01:12
2017-09-19 01:13
2017-09-08 01:13
2017-08-24 01:11